ความดันต่ำ ความดันโลหิตต่ำ หรือ Hypotension

ความดันต่ำ ความดันโลหิตต่ำ หรือ Hypotension หมายถึงค่าความดันโลหิตที่ต่ำกว่า 90/50 มิลลิเมตรปรอท ทั้งนี้ คนส่วนมากมักไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะส่วนใหญ่กว่าจะทราบว่าตัวเองมีความดันต่ำก็อีตอนไปตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งคนทั่วไปมักเข้าใจว่าความดันโลหิตต่ำย่อมดีกว่าการมีความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตต่ำส่วนมากจะมีอาการดีขึ้นเองโดยไม่ต้องได้รับการรักษา กระนั้นก็ตาม หากความดันโลหิตต่ำมากๆอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเลือดจะไหลเวียนได้ช้าลง จึงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ และเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย ทำให้หลอดเลือดอุดตัน หลอดเลือดฝอยส่วนปลายขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นต้น ความดันต่ำ.

ความดันต่ำ
ความดันต่ำ เกิดจากอะไร
ความดันต่ำ เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งหากจะพูดถึงชนิดของโรคความดันโลหิตต่ำ ก็สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง โดยความดันโลหิตต่ำชนิดเฉียบพลันหมายถึงว่า ความดันต่ำลงอย่างรวดเร็วจากเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหน้ามืดและช็อคหมดสติ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นลมหรือหัวใจล้มเหลว แต่โดยทั่วไปแล้วความดันโลหิตต่ำจะหมายถึงชนิดเรื้อรัง ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ความดันต่ำ
1.ความดันโลหิตต่ำที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่พบว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือรูปร่างที่อ่อนแอผอมบาง ซึ่งมักจะพบในหญิงสาวรูปร่างผอมเพรียวและผู้สูงอายุ บางรายไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดๆ แต่ในรายที่เป็นมากอาจจะมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง ใจสั่น วิงเวียน ศีรษะ ปวดศีรษะหรืออาจจะถึงขั้นเป็นลม ซึ่งความดันต่ำ เกิดจากพันธุกรรมนี้มักแสดงอาการชัดเจนขึ้นในหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงความดันต่ำ
2.ความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนอิริยาบถ หมายถึงความดันโลหิตจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนท่าทางจากการนอนมาเป็นการนั่งหรือยืนในทันที หรือมีการยืนนานๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติจนเกิดอาการเวียนศีรษะ ตาพร่า คลื่นไส้ ใจสั่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง เป็นต้น
3.ความดันโลหิตต่ำจากการใช้ยาหรือการเจ็บป่วยของร่างกาย เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ โรคมะเร็ง โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคหัวใจรูมาติก ขาดสารอาหารเรื้อรัง ยาลดความดันโลหิต ยากกล่อมประสาท ยาต้านโรคซึมเศร้า ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ใช้ยาความดันมากเกินขนาดเพื่อให้ความดันโลหิตต่ำลงโดยเร็วหรือลดต่ำลงมากยิ่งขึ้นก็อาจเป็นความดันโลหิตต่ำอย่างเฉียบพลันหลังปัสสาวะ เนื่องจากปัสสาวะถูกขับออกไปทำให้ความดันในช่องท้องลดต่อลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่กลับไปสู่หัวใจลดน้อยลงด้วย ทำให้เกิดอาการเป็นลม ซึ่งมักเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึก ความดันต่ำ.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *