ราคาครีมกันแดด ใช้สำหรับดูดซับ สะท้อน หรือกระจายแสงแดดเพื่อป้องกันอันตรายจาก แสงแดด ที่

ราคาครีมกันแดด  ใช้สำหรับดูดซับ สะท้อน หรือกระจายแสงแดดเพื่อป้องกันอันตรายจาก
แสงแดด ที่จะมาทำลายผิวเหมาะที่จะใช้ในทุกสถานที่  ราคาครีมกันแดด  เพราะว่าจะได้ไม่ต้องถือร่มหรือสวม
หมวก เนื่องจากว่าสถานที่บางแห่งเช่น สระว่ายน้ า ชายทะเล สนามม้า สนามกอล์ฟ การใช้
ครีมกันแดดจะสะดวกกว่าการถือร่มอย่างมาก ราคาครีมกันแดด .

ราคาครีมกันแดด
ราคาครีมกันแดด ชนิดของครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์กันแดดมีหลายชนิด ทั้งในรูปของครีม โลชั่น โลชั่นน้ านม
สเปรย์ แป้งแข็ง ลิปสติก ครีมถนอมผิว แท่งแข็ง (สติ๊ก) ส่วนผลิตภัณฑ์ Sun Tan คือผลิตภัณฑ์
ตากแดดแล้วสีผิวเข้มขึ้นโดยไม่เกิดอันตราย
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดกันน้ ายังมีความจ าเป็นส าหรับคนไปเล่นน้ า เมื่อทา
ผลิตภัณฑ์ กันแดดแล้วลงเล่นน้ านานประมาณ 1 ชั่วโมง ประสิทธิภาพกันแดดควรเหลืออย่าง
น้อยร้อยละ 50 ผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดกันน้ า จึงจ าเป็นส าหรับเมืองไทยซึ่งอากาศร้อนเหงื่อที่
ออกมาจะส่งผลให้ยากันแดดมีประสิทธิภาพการกันแดด (SPF) ต่ าลง
ได้มีการแบ่งชนิดของผลิตภัณฑ์กันแดดไว้ดังนี้ราคาครีมกันแดด 
1.Physical sunscreen คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทางกายภาพ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์
(titanium dioxide) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) กลุ่มนี้จะป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตชนิด เอ
(UVA) เป็นสารที่สะท้อนแสงและกันแสงออกจากผิวหนัง ยากันแดดกลุ่มนี้ป้องกันได้ทั้งยูวีเอ
(UVA) ยูวีบี(UVB) และอินฟาเรด แต่หลายท่านไม่นิยมทาแพราะทาแล้วเหนียวเหนอะหนะ
หน้าขาววอก และอาจมีเศษฝุ่น เม็ดทรายซึ่งสกปรกมาติดได้ง่าย
2.Chemical sunscreen คือกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทางเคมี ซึ่งเมื่อทาแล้วจะไปรวมตัวกับ
ส่วนประกอบของผิวหนังชั้นนอกสุด ท าให้สามารถดูดซึมแสงไว้ในชั้นนี้ กลุ่มนี้มีหลายประเภท
บางชนิดป้องกันได้เฉพาะ UVB เช่น กลุ่ม PARA , PABA ester , cinnamates . salicylate
บางท่านอาจแพ้ PABA และอนุพันธ์ของมัน ก็ต้องเปลี่ยนเป็นยากันแดดที่ปราศจากสาร PABA
(PABA free sunscreen) บางชนิดป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB เช่น benzophenones ,
anthranilateเป็นต้นราคาครีมกันแดด .

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *