เพิ่มกล้ามเนื้อ สำหรับเรื่องการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต

เพิ่มกล้ามเนื้อ สำหรับเรื่องการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต จะสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นหรือไม่ เพิ่มกล้ามเนื้อ.

เพิ่มกล้ามเนื้อ
เพิ่มกล้ามเนื้อ ‘โปรตีน’ กับการสร้างกล้ามเนื้อ thaihealth
โค้ชปุ๊ก พิ่มกล้ามเนื้อ กล่าวว่า หากว่าเราไม่รับประทานคาร์โบไฮเดรต จะทำให้กระบวนการในการนำไขมันส่วนเกินออกมาใช้นั้นไม่มีประสิทธิภาพ การงดคาร์โบไฮเดรต ร่างกายของเราก็จะไม่มีพลังงานมาใช้ ทำให้ร่างกายไปดึงโปรตีนมาใช้แทนทำให้การสร้างกล้ามเนื้อไม่มี ประสิทธิภาพ ส่วนคาร์โบไฮเดรตที่เราบริโภคควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ที่ได้จากแป้งที่ไม่ผ่านการขัดขาว เพราะคาร์โบไฮเดรตจำพวกนี้จะเผาผลาญได้ช้า และให้พลังงานได้ตลอดวัน เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต ข้าวโอ้ต เป็นต้นเพิ่มกล้ามเนื้อ
การรับประทานเวย์โปรตีน ในการสร้างกล้ามเนื้อ
เวย์โปร์ตีน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาจากนม ซึ่งทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถบริโภคได้ โดยให้ผลเป็นอาหารเสริมที่สร้างมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเสริมโปรตีน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในมื้ออาหารหลักร่างกายได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ไข่ และนมอยู่แล้ว หากร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่เพียงพอจากมื้อหลักแล้ว ไม่แนะนำให้กินโปรตีนเสริมมากเกินจำเป็น ซึ่งการบริโภคโปรตีนมากเกินไป เป็นระยะเวลานานๆ อาจมีผลข้างเคียงที่รุนแรงเช่น โรคกระดูกพรุน ความเสียหายที่ตับและไตอย่างรุนแรงได้เพิ่มกล้ามเนื้อ.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *