ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว (Renal failure หรือ Kidney failure)

ไตวาย หรือ ไตล้มเหลว (Renal failure หรือ Kidney failure) คือ ภาวะที่ไตทั้งสองข้างสูญเสียการทำงาน จนไม่สามารถขับของเสียในร่างกายออกนอกร่างกายทางปัสสาวะได้ ไม่สามารถควบคุมสมดุลของน้ำ และสมดุลของเกลื่อแร่ต่างๆ โดยเฉพาะ โซเดียม (Sodium) โปแตสเซียม (Potassium) แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ได้ รวมทั้งไม่สามารถสร้างฮอร์โมนช่วยการสร้างเม็ดเลือดแดงของไขกระดูกได้ ผู้ป่วยที่มีไตวายจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไต หรือการปลูกถ่ายไต ไตวาย.

ไตวาย
ไตวาย มีสองแบบ (Type) ตามสาเหตุและระยะเวลาที่เกิดไตวาย แต่อาการเมื่อเกิดไตวายจะเหมือนกัน ซึ่งทั้งสองลักษณะ คือ ไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง
ไตวายเฉียบพลัน คือ ไตวายที่เกิดจากไตสูญเสียการทำงานอย่างรวดเร็วภายในระยะ เวลาเป็นชั่วโมง หรือ 1-2 วัน ทั้งนี้โดยไม่เคยมีโรคของไตมาก่อน และโดยทั่วไปเมื่อได้รับการล้างไต และรักษาสาเหตุทันท่วงที ไตมักกลับฟื้นเป็นปกติ แต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดไตวายซ้ำได้อีก แต่ในบางคน ไตจะค่อยๆเสื่อมลง กลายเป็นไตวายเรื้อรังได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ และ/หรือการรักษาที่ล่าช้า
ไตวายเรื้อรัง คือ ไตวายที่มีสาเหตุเกิดจากโรคไตเรื้อรัง โดยเป็นระยะสุดท้ายของโรคไตเรื้อรัง (End stage renal disease) โดยไตจะค่อยๆสูญเสียการทำงานไปเรื่อยๆในระยะเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี ขึ้นกับพยาธิสภาพของไตที่ได้เสียไปแล้ว สาเหตุ และการดูแลตนเองของผู้ป่วย ทั้งนี้ไตวายเรื้อรัง มักมีขนาดของไตเล็กลงจากมีพังผืดเกิดแทนที่เซลล์ไตปกติ และไม่มีโอกาสที่ไตจะฟื้นตัวกลับมาปกติได้ นอกจากนั้น ยังมีโอกาสที่จะเกิดไตวายเฉียบพลันซ้ำซ้อน ได้ ไตวาย.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *