Q: ฟิลเลอร์คืออะไร? A: ฟิลเลอร์ คือสารเติมเต็มให้ผิวดูตื้นขึ้น ใช้ในการเติมส่วนที่ ‘หาย’ ให้ ‘เต็ม’ ปัจจุบัน ฟิลเลอร์ที่ถูกกฎหมาย ผ่านอย.จะต้องอยู่ในรูปของ Hyaluronic acid หรือ เรียกสั้นๆว่า HA เท่านั้นค่ะ ทําคาง Q : บริเวณใดบ้างที่สามารถฉีด ฟิลเลอร์ A : ฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มผิว ใช้เติมในบริเวณที่เป็นร่อง เช่น ร่องแก้ม ร่องใต้ตา ร่องมุมปาก…

Read More ทําคางที่ไหนดีฟิลเลอร์คืออะไร?

ทําคาง